Powdwr Hydawdd HCL Doxycycline 50%

Disgrifiad Byr:

Yn cynnwys powdr fesul gram:
Hydroclorid Doxycycline………………………………………… 100 mg.
Ad derbynyddion ……………………………………………………………………………………… 1 g.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Disgrifiad

Mae Doxycycline yn perthyn i'r grŵp o tetracyclines ac mae'n gweithredu bacteriostatig yn erbyn llawer o facteria Gram-positif a Gram-negyddol, fel Bordetella, Campylobacter, E. coli, Haemophilus, Pasteurella, Salmonela, Staphylococcus a Streptococcus spp. Mae Doxycycline hefyd yn weithredol yn erbyn Chlamydia, Mycoplasma a Rickettsia spp. Mae gweithred doxycycline yn seiliedig ar atal synthesis protein bacteriol. Mae gan Doxycycline affinedd mawr i'r ysgyfaint ac felly mae'n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer trin heintiau anadlol bacteriol.

Arwyddion

Heintiau gastroberfeddol ac anadlol a achosir gan ficro-organebau sensitif doxycycline, fel Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonela, Staphylococcus a Streptococcus spp. mewn lloi, geifr, dofednod, defaid a moch.

Gwrtharwyddion

Gorsensitifrwydd i tetracyclines.
Gweinyddu anifeiliaid â nam difrifol ar eu swyddogaeth hepatig.
Gweinyddu ar yr un pryd â phenisilinau, cephalosporinau, quinolones a cycloserine.
Gweinyddu anifeiliaid â threuliad microbaidd gweithredol.

Sgil effeithiau

Gall afliwio dannedd mewn anifeiliaid ifanc ddigwydd.
Gall adweithiau gorsensitifrwydd ddigwydd.

Dos

Ar gyfer gweinyddiaeth lafar:
Lloi, geifr a defaid: 0.25-0.5g fesul 1L dŵr yfed am 3 - 5 diwrnod.
Dofednod a moch: 3g fesul 1L dŵr yfed am 3 - 5 diwrnod.
Sylwch: ar gyfer lloi cyn cnoi cil, ŵyn a phlant yn unig.

Cyfnod tynnu'n ôl

Cig:
Lloi, geifr a defaid: 14 diwrnod.
Moch: 8 diwrnod.
Dofednod: 7 diwrnod.
Ddim i'w ddefnyddio mewn anifeiliaid y cynhyrchir llaeth neu wyau ohonynt i'w bwyta gan bobl.

Storio

Storio o dan 25ºC, mewn lle oer a sych, a'i amddiffyn rhag golau.
At Ddefnydd Milfeddygol yn Unig.
Cadwch allan o gyrraedd plant.


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Cynhyrchion Cysylltiedig