5 cyffur milfeddygol gwaharddedig ar gyfer ieir dodwy

Er mwyn rhoi meddyginiaeth i haid o ieir, mae'n bwysig deall rhywfaint o wybodaeth gyffredinol am feddyginiaeth. Mae yna nifer o feddyginiaethau gwaharddedig ar gyfer ieir dodwy

Cyffuriau Furan . Mae'r cyffuriau furan a ddefnyddir yn gyffredin yn bennaf yn cynnwys furazolidone, sy'n cael effeithiau therapiwtig sylweddol ar dysentri a achosir gan Salmonela. Fe'u defnyddir yn bennaf ar gyfer atal a thrin dysentri cyw iâr, coccidiosis, twymyn teiffoid cyw iâr, sepsis Escherichia coli, sinwsitis heintus mewn ieir, a chlefyd penddu mewn tyrcwn. Fodd bynnag, oherwydd ei allu i atal cynhyrchu wyau, nid yw'n addas ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod dodwy.
Sulfonamides . Defnyddir cyffuriau Sulfonamide fel sulfadiazine, sulfathiazole, sulfamidine, carbendazim cyfansawdd, sulfamethoxazole cyfansawdd, pyrimidine cyfansawdd, ac ati, oherwydd eu hystod gwrthfacterol eang a phris isel, yn gyffredin i atal a thrin dysentri cyw iâr, coccidiosis, colitis, a chlefydau bacteriol eraill . Fodd bynnag, oherwydd sgîl-effeithiau atal cynhyrchu wyau, dim ond mewn ieir ifanc y gellir defnyddio'r cyffuriau hyn a dylid eu gwahardd ar gyfer ieir dodwy.
Cloramphenicol . Mae cloramphenicol yn gyffur gwrthfiotig sy'n cael effeithiau therapiwtig da ar ddysentri cyw iâr, twymyn teiffoid cyw iâr, a cholera cyw iâr. Ond mae'n cael effaith ysgogol ar lwybr treulio ieir a gall niweidio iau ieir. Gall gyfuno â chalsiwm gwaed i ffurfio halwynau calsiwm anodd eu goddef, gan atal ffurfio plisgyn wyau ac achosi ieir i gynhyrchu wyau cragen meddal, gan arwain at ostyngiad yn y gyfradd cynhyrchu wyau. Felly, dylid gwahardd ieir dodwy hefyd rhag defnyddio cloramphenicol yn rheolaidd wrth gynhyrchu.
Testosterone propionate . Mae'r cyffur hwn yn hormon gwrywaidd ac fe'i defnyddir yn bennaf yn y diwydiant cyw iâr ar gyfer magu ieir epil. Ond nid yw'n addas ar gyfer defnydd hirdymor. Gall defnydd hirdymor atal ofyliad mewn ieir dodwy a hyd yn oed arwain at fwtaniadau gwrywaidd, a thrwy hynny effeithio ar ddodwy wyau.
Aminoffylin . Oherwydd effaith ymlaciol aminoffyllin ar gyhyr llyfn, gall leddfu sbasm cyhyr llyfn bronciol. Felly, mae ganddo effaith gwrth-asma. Defnyddir yn gyffredin yn y diwydiant cyw iâr i drin a lleddfu anawsterau anadlu a achosir gan glefydau heintus anadlol mewn ieir. Ond gall ei gymryd yn ystod cyfnod dodwy ieir arwain at ostyngiad mewn cynhyrchu wyau. Er y gall atal y feddyginiaeth adfer cynhyrchiant wyau, yn gyffredinol mae'n well peidio â'i ddefnyddio.

Llun 1


Amser postio: Medi-04-2023